help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 november 1984 tot wijziging van artikel 512 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1984
Pagina:15563
Advies van de Raad van State 13436
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking