help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1984 tot inrichting van de terugbetaling in speciën van de fiscale zegels waarvan de intrekking bij koninklijk besluit van 18 april 1983 werd bevolen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1984
Pagina:4143
Advies van de Raad van State 16010
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT