help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 februari 1984 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 18 maart 1977 tot vaststelling van de weddeschalen van sommige bijzondere graden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/1984
Pagina:4310
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1982