help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 1985 houdende goedkeuring van het Intergouvernementeel Akkoord gesloten door de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten in het kader van de Raad bijeen, tijdens de zitting van de Ministerraad van de Europese Gemeenschappen op 23 en 24 april 1985, betreffende de financiering van het tekort op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1986
Pagina:9521
Advies van de Raad van State 16876
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking