help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1985 betreffende het toekennen van toelagen om de kosten te dekken voortvloeiend uit de analyses van bloed afgenomen in de transfusie- en plasmaferesediensten ten einde van de verspreiding van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) bij bloedtransfusies of bij het toedienen van bloedbestanddelen of bloedderivaten te voorkomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1985
Pagina:17397
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1985

TT 01/08/1985 - 31/12/1985