help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1996 houdende coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1996
Editie:4
Pagina:32659
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25915 + 25846
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie Verslag aan de koning

Opmerkingen zie: Handelingen van de openbare commmissievergaderingen C 275 19/02/1997 - Interpellatie Dewael

Bijlage(n)
Aard Datum    
GecW 24/12/1996