help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 november 1996 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belasting- vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten, met toepassing van artikel 2, §§1 en 3, en artikel 3, § 1, 2°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot de realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1996
Pagina:30603
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25665
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

Opmerkingen Motivering niet conform