help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2001
Editie:2
Pagina:29802
Advies van de Raad van State 31521 + 31979
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 59:
"§ 1. Deze wet treedt in werking op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van :
— de artikelen 11 en 12 die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2001;
— de artikelen 2 tot 10 en de artikelen 14, 16, 20, 22 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat artikel 6 in werking treedt onverminderd de toepassing van artikel 23 (zie art. 37 W 22/08/2002)
— artikel 26 dat in werking treedt op 1 januari 2002, onverminderd de toepassing van artikel 22.
— de artikelen 28, 34 en 36 die in werking treden op een door de Koning te bepalen datum (zie art. 77 W 02/08/2002)
§ 2. Artikel 23 houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2002."

Opmerkingen Artikel 23 is een tijdelijke autonome bepaling en houdt op van kracht te zijn op 31/03/2002