help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 489 van 31 december 1986 houdende diverse bepalingen betreffende de deelnemingen en vorderingen van de overheid in de nationale sectoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1986
Nummer: 489
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1987
Pagina:629
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17789
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987

Periode van geldigheid van 01/01/1987 tot ...