help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1986 waarbij de overgang van personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest wordt geregeld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1986
Pagina:16221
Advies van de Raad van State 16799 + 17432
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/11/1986 tot ...