help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1986 houdende het reglement-tarief van de sleepdienst te Oostende


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1988
Pagina:1798
Advies van de Raad van State 18160
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1988

Periode van geldigheid van 01/03/1988 tot 01/01/2002