help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 november 2002 houdende de algemeen verbindend verklaring van akkoorden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties betreffende gemeenschaps- en gewestaangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2002
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/2002
Editie:2
Pagina:56369
Advies van de Raad van State 31500
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Vernietigde akte

Periode van geldigheid van 27/12/2002 tot ...