help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1976 betreffende de regeling van de uitkering van de subsidies aan de Nederlandstalige organisaties voor sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/1988
Pagina:2782
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/03/1988 tot 01/01/1995