help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 november 1987 tot vaststelling van de categorieën van beroepen, de kundigheden, de aard van de prestaties en de landen buiten Europa bedoeld in artikel 16 van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1987
Pagina:17526
Advies van de Raad van State 18339
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988