help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 1987 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 1983 houdende oprichting en werking van een Gemengde Commissie Rustoorden, Rust- en Verzorgingstehuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/1988
Pagina:12992
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/09/1988 tot 01/01/1997