help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 15 maart 1949 tot wijziging van de samengevatte besluiten betreffende het verlenen ener vergoeding aan de rechthebbenden der soldijtrekkende militairen van het Belgisch leger, samengevat bij het besluit van de Regent van 15 maart 1948


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1949
Pagina:2404
Advies van de Raad van State 163