help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 juli 1987 houdende wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1987
Pagina:13402
Advies van de Raad van State 17327
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking