help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 juli 1987 betreffende de scheepsattesten voor binnenschepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1987
Pagina:12460
Advies van de Raad van State 17821
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/08/1987 tot ...
Opmerkingen Art. 1: toepassingsgebied: zie KB 19/03/2009, art. 19 (BS 08/04/2009, eerste editie, p. 26192)