help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2010
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/2010
Pagina:45463
Advies van de Raad van State 48059
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking in het BS van het BVR waarmee de eerste stroomgebiedbeheerplannen voor de stroomgebieden van de Schelde en de Maas worden vastgesteld en waarbij de oppervlaktewaterlichamen worden toegewezen aan een bepaald type (art. 18) - (BVR 08/10/2010 - nog niet bekendgemaakt)

Art. 9: 19/07/2010 (art. 18)

Periode van geldigheid van 19/07/2010 tot ...