help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. Juli 1987 über die Anerkennung der freien lokalen Rundfunksender

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 9 juli 1987 betreffende de erkenning van de vrije lokale zenders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1987
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1987
Pagina:14922
Advies van de Raad van State 17867
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking