help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 510 van 5 februari 1987 betreffende de toe te kennen Staatswaarborg aan de herfinancieringsleningen uit te geven door de Nationale Maatschappij voor de huisvesting en door de Nationale Landmaatschappij of door de nieuwe instellingen die hun verbintenissen zou overnemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/1987
Nummer: 510
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1987
Pagina:2337
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17817
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Zonder voorwerp