help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit (lees: Besluit van de Vlaamse Regering) van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/07/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/08/2013
Page:54629
  • 03/12/2013 (Avis rectificatif)
    Bijlage bijgevoegd (Franse vertaling)
Avis du Conseil d'Etat 53529
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door ministerieel besluit. Gedeeltelijk uitgevoerd:
04/09/2014 met uitzondering van art. 8 en 9 (MBVO 16/07/2014)

Période de vigueur du 04/09/2014 au ...