help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 januari 1987 betreffende de erkenning van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor de toepassing van artikel 72, §§ 1, eerste lid, 1° en 4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB)(26 februari 1964)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1987
Pagina:397
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking