help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1979 houdende vaststelling van de tijdelijke personeelsformatie van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1989
Pagina:1418
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987

TT 31/03/1988