help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. Januari 1996 zur Schaffung einer Agentur für Europäische Programme in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 januari 1996 houdende inrichting van een agentschap voor Europese programma's in de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/1996
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1996
Pagina:24233
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/01/1996