help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 november 1974 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1971 tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/11/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1974
Pagina:14092
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking