help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 september 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1986 houdende inrichting van een experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1988
Pagina:13514
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988

TT 31/08/1989

Periode van geldigheid van 01/09/1988 tot 31/08/1989