help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 april 1988 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1988
Pagina:8331
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1979
Artikel 1, 1°, a): 01/08/1973
art. 2, 2°, a 2 en b 2, 3, 2°, b en 4 b: 01/07/1987