help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1985 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van de afzet van de producten van de consultatieve afdelingen "pluimvee, eieren en kleinvee" en "groenten en fruit" van de Nationale dienst voor de afzet van land- en tuinproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1989
Pagina:5163
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking