help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1989 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 maart 1989 tot wijziging van het Wetboek van Koophandel (10 september 1807) en het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgiftepremie voor titels en effecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1989
Pagina:19378
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking