help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 1989 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1964 betreffende personen die worden erkend in de hoedanigheid van vrijwilliger voor de samenwerking met de ontwikkelingslanden en van het het koninklijk besluit van 22 februari 1984 betreffende de voordelen toegekend aan de persoon aangeworven in het kader van het Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/1989
Pagina:19753
Advies van de Raad van State 19118
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988
Artikel 1: 02/12/1989