help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 oktober 1989 betreffende de werving en de opleiding van bepaalde kandidaat-beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1989
Pagina:17744
Advies van de Raad van State 18775
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking