help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 juni 1996 tot vaststelling van het organiek reglement van de Kanselarij van de Eerste Minister, de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en het Bestuur van het Hoog Comité van toezicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1996
Pagina:18511
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994

Periode van geldigheid van 01/01/1994 tot 01/08/1997