help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1989 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 12, § 1, 13, § 1 en 14 van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1989
Pagina:4209
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1989

Periode van geldigheid van 01/03/1989 tot ...
Opmerkingen