help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 maart 1996 betreffende de algemene beginselen inzake de proeftijd van de ambtenaren belast met enquêtes bij het Bestuur van het hoog comité van toezicht en de vormingsactiviteiten waaraan de stagiairs moeten deelnemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1996
Pagina:9897
Advies van de Raad van State 24815
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 4