help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 23/96 van 27 maart 1996

"vernietigt
- in artikel 9, § 2, vierde lid, van de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, zoals vervangen bij artikel 6 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel, de zin « De Koning bepaalt het bedrag dat dient terugbetaald te worden naargelang van de duur van de gevolgde vorming en van de werkelijke dienst vervuld in de hoedanigheid van hulpofficier, alsook de nadere regels inzake de terugbetaling. »;
- artikel 21, vijfde lid, van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst, zoals vervangen bij artikel 13 van de voormelde wet van 20 mei 1994;
- artikel 23, vijfde lid, van de wet van 27 december 1961 houdende statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst, zoals vervangen bij artikel 27 van de voormelde wet van 20 mei 1994;
- artikel 17, vierde lid, van de wet van 12 juli 1973 houdende statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst, zoals vervangen bij artikel 51 van de voormelde wet van 20 mei 1994;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1996
Nummer: 23/96
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 13/04/1996
Pagina:8772
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 20/05/1994

Periode van geldigheid van 20/05/1994 tot 16/04/2000