help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1991
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1991
Pagina:20373
Advies van de Raad van State 20814 - 20656
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1995
Artikel 9: 01/11/1991 (BVR 20/01/1993)
art. 18, § 2, 19 en 20: 01/01/1993 (BVR 20/01/1993)

Periode van geldigheid van 01/11/1991 tot 01/01/1998