help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 oktober 2023 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2023
Editie:1
Pagina:93128
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 74549 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 74549
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 12: "van toepassing voor het premiejaar 2023")

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot 31/12/2023