help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1963 houdende aanwijzing van een gewest (Gentse en Kanaalzone) waarvoor een plan van aanleg moet worden opgemaakt


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/10/1992
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/03/1993
Page:5120
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking