help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 tot vaststelling van de goedkeuringsmodaliteiten van leerplannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1992
Pagina:16971
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1992

Periode van geldigheid van 01/09/1992 tot 01/09/2007
Opmerkingen 26/11/1996 (BS 24/01/1997) : opheffing voor het gewoon basisonderwijs
26/11/1996 (BS 06/02/1997) : opheffing voor voltijds secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs