help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Maatschappij voor de Waterzuivering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1992
Pagina:141
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1990

TT

Periode van geldigheid van 01/11/1990 tot 31/12/1990