help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot overdracht van de personeelsleden van het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en van het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen naar de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1991
Pagina:8970
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1991