help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 3 mei 2024 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Provinciedecreet van 9 december 2005, de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en het koninklijk besluit van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 03/05/2024
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/06/2024
Edition:1
Page:69833
Avis du Conseil d'Etat 75824
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Art. 3: 13/09/2024 (art. 16, eerste lid)
Art. 5: 13/10/2024 (art. 16, tweede lid)
Art. 12: 08/04/2023 (art. 16, derde lid)
Art. 15: te bepalen door de Regering (art. 16, vierde lid)


Période de vigueur du 08/04/2023 au ...
Remarques Advies RvS: de adviesaanvraag 75824 werd door de Voorzitster van het Vlaams Parlement ingetrokken op 18/04/2024.