help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 maart 2024 houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2024
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/2024
Editie:1
Pagina:44916
Advies van de Raad van State 74069
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/05/2024 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 22/11/2023