help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 2024 betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw (PC 144)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/2024
Pagina:38327
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 75738 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de role: 75738
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 4)

Periode van geldigheid van 28/03/2024 tot ...