help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1990 houdende verdeling voor het schooljaar 1988-1989 van het krediet voor de modernisering van de uitrustingsapparatuur bedoeld in artikel 32ter van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1991
Pagina:3329
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT schooljaar 1988 - 1989