help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/2024
Pagina:3131
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73967 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73967
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2024 (art. 7: "de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van 10 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 3: oorspronkelijk bepaald op 01/02/2024 (art. 7: "de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van 10 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad") maar daarna te bepalen door de Koning (art. 7, zoals dit artikel door art. 1 van het KB 24/01/2024 is vervangen)

Periode van geldigheid van 01/02/2024 tot ...