help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 april 2023 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Belgie, de regering van de Vlaamse Gemeenschap, de regering van de Franse Gemeenschap, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, de regering van het Vlaamse Gewest, de regering van het Waalse Gewest, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2023
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/2023
Pagina:44814
Advies van de Raad van State 70875
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/05/2023 tot ...