help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 1995 houdende machtiging tot contractuele aanwerving van personeelsleden voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1995
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1996
Pagina:14336
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking