help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2023
Editie:1
Pagina:15522
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72069 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72069
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/02/2023 tot ...